Arbeidsrecht advocaat

U heeft er vast weleens mee te maken gehad, of misschien is dit zelfs uw actuele situatie: eenARBEIDSRECHT ADVOCAAT arbeidsconflict. Conflicten in het kader van arbeid zijn van alle dag. Maar helemaal in tijden zoals deze, waar bedrijven het moeilijk hebben. Hierdoor komen arbeidsconflicten vaker voor. Werknemers worden slecht behandeld, of worden onterecht de deur gewezen na jaren van trouwe dienst. Mocht u ook in een dergelijke situatie terecht zijn gekomen, lees dan vooral door want dan bent u hier aan het juiste adres.

Ontslagspecialisten

Ontslagspecialist.nl heeft genoeg experts voor u klaarstaan om u verder te helpen. Deze advocaten zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht en weten hier dan ook alles van af. Het arbeidsrecht is zeer dynamisch en er worden dan ook jaarlijks grote aanpassingen gedaan. Neem bijvoorbeeld de ontslagtermijn en het aantal tijdelijke contracten voordat een werkgever je een vast contract moet geven. Dergelijke aanpassingen zorgen altijd weer voor de nodige conflicten en problemen. Gelukkig zijn onze specialisten bereid om u verder te helpen. Zij zijn op de hoogte van alle regelgeving en kunnen u adequaat helpen met uw arbeidsconflict. Onze specialisten begrijpen ook dat u mogelijk in een zeer vervelende situatie terecht bent gekomen en ze willen u dan ook graag tegemoetkomen. U kunt altijd een gratis adviesmoment aanvragen bij een van onze specialisten. Zij kunnen u informeren over uw huidige situatie en ze kunnen daarbij advies geven over mogelijke vervolgstappen.

Kwaliteit wordt gewaarborgd

We vinden het zeer belangrijk dat onze klanten altijd goed behandeld worden en een service krijgen van een behoorlijke kwaliteit. Daarom hebben we hoge eisen gesteld aan onze arbeidsrechtsadvocaten. Ze moeten integer zijn en bovendien moeten ze kennis van zaken hebben en de nodige ervaring in de advocatuur is een pre. U kunt er dus op vertrouwen dat onze ontslagspecialisten van een behoorlijk niveau zijn.

Arbeidsconflict

Bent u het slachtoffer geworden van een arbeidsconflict? Dan is het u ten zeerste aan te raden om hier mee aan de slag te gaan. Het zou immers onrechtvaardig zijn als de andere partij zijn zin krijgt, terwijl u volledig in uw recht staat. Kortom: laat het recht zegevieren en neem contact op met een van onze arbeidsrechtsadvocaten.

Bouwrecht Advocaat Inschakelen Voordat U Gaat Bouwen!

Veel Nederlandse wetgevers zijn constant aan het werk om de wetgeving te verbeteren, te bouwrecht advocatenvereenvoudigen en toegankelijker te maken voor de mensen die in Nederland wonen en dus onder die wetten vallen. Leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, maar ook personeel bij de diverse ministeries. Toch is de wetgeving nog steeds zo ingewikkeld dat niet iedere advocaat de hele wet goed kent.

Bouwrecht Specialisatie

Een advocaat zal zich dus al vroeg in zijn studie willen specialiseren. Door meer kennis te vergaren over een heel bepaald rechtsgebied hopen aankomende advocaten later een goede positie in de markt te kunnen veroveren.

Het strafrecht is het meest bekende rechtsgebied. Dat is niet alleen zo omdat het heel erg interessant is, et rechtsgebied heeft haar faam ook te danken aan de media, met name aan de TV.

Het bouwrecht en alles dat daar omheen gebeurt is een net zo interessant rechtsgebied. Rechtszaken waarbij het bouwrecht betrokken is zijn altijd heel menselijke zaken. Kopers van een huis hebben jarenlang hard gewerkt en gespaard om een huis te kopen, en nu gaat er iets mis. Dat is volgens velen al genoeg om een goede filmscript over te schrijven.

Wat doet een bouwrechtadvocaat?

Maar bouwrecht advocaten doen natuurlijk veel meer. Over het algemeen zal een advocaat bouwrecht zich bezighouden met het opmaken van contracten en overeenkomsten, het toezicht houden op de administratieve en legale afwikkeling van een bouwproject en andere werkzaamheden die zich grotendeels op kantoor afspelen.

Wat maakt het vakgebied bouwrecht dan zo interessant voor advocaten? Natuurlijk gaat het om het vervullen van een heel menselijke wens, een eigen stukje aarde met een eigen huis er op. Een advocaat die helpt bij het bereiken van dat doel zal zich voldaan kunnen voelen, hij helpt bij het vervullen van een droom.
Het rechtsgebied bouw heeft ook veel raakvlakken met andere rechtsgebieden. Het gaat immers altijd om een stukje eigendom, de contracten, bestekken, overeenkomsten en andere documenten die bij een bouwproject van belang zijn zorgen voor een interessante manier om met woorden en taal om te gaan.

Problemen voorkomen bij bouwprojecten

Het is natuurlijk de bedoeling van een bouwrecht specialist dat hij problemen voorkomt. Een rechtszaak is eerder het bewijs van een mislukking op dat gebied. Maar toch komen rechtszaken vaker voor dan men zou willen. er is immers ook altijd veel geld betrokken bij bouwprojecten.

Bouwrecht specialist, een interessante kant van het advocatenberoep, maar het is ook een hulpverlener die nodig is op een belangrijk moment in het leven van een huisbezitter. De aankoop van een nieuwe woning is een grote stap in het leven van iedereen. Daarbij betrokken worden is mooi en heel belangrijk werk.

Probeer niet een huis te kopen zonder een bouwrecht specialist bij de aankoop te betrekken, zoveel kennis en kunde heeft niet iedereen.

Advertentiefraude

Advertentiefraude komt helaas nog steeds voor en lijkt nog niet voorbij te zijn. Het is een ludieke manier voor oplichters om geld te verdienen aan uw bedrijf. U wordt meestal door een callcenter gebeld met de vraag om uw bedrijfsgegevens te controleren. U schijnt in een bepaalt systeem te staan en ze willen controleren of ze nog steeds de juiste gegevens hebben. Ze vragen u of ze u een fax of e-mail mogen sturen met deze gegevens. Om alles geregeld te krijgen willen ze graag dat u het document ondertekent en retour stuurt. Helaas blijkt u met het zetten van deze handtekening een contract afgesloten te hebben voor een advertentie in een onbekend magazine of op een website. U bent nu verplicht om jaarlijks of maandelijks een bedrag te betalen.

Advertentiefraude

Juridisch verweer voeren tegen advertentiefraude.

Er zijn verschillende juridische verweren die u kunt voeren tegen advertentiefraude. Als eerste kunt u aanvoeren dat u geen wilsovereenkomst heeft ondertekent. U heeft nooit een handtekening gegeven om een advertentie te plaatsen. U heeft alleen een handtekening gegeven dat uw bedrijfsgegevens akkoord zijn. U kunt uzelf beroepen dat u bedrogen bent en de overeenkomst laten ontbinden. Nog een juridisch verweer is dat een medewerker van uw bedrijf het document heeft ondertekent. Een medewerker is misschien niet bevoegd om een akkoord te geven op een advertentie. Helaas is dit verweer vaak niet sterk genoeg om de overeenkomst ongedaan te maken. Een andere manier om het contract ongedaan te maken is als één van de partijen zijn afspraken niet nakomt. Deze malafide bedrijven komen vaak hun eigen “afspraken” niet na. Uw advertentie wordt helemaal niet geplaatst of verspreid. U heeft dan het recht om het contract te ontbinden. In de praktijk schieten deze bedrijven hierin namelijk tekort.

Wat moet u doen bij advertentiefraude?

Advertentiefraude

Als u achter advertentiefraude komt dan is het slim om direct een juridisch adviseur op de zaak te zetten. Voldoe de betaling niet en laat een juridisch verweer opstellen. Helaas voor u als eigenaar van een bedrijf komt deze advertentiefraude nog steeds door de mazen van de wet heen. Rechters kijken uiterst kritisch naar de overeenkomst waar uw “handtekening” opstaat. Het is dus slim om een goed juridisch verweer te voeren om onder het contract uit te komen.

Recht Op Een Klein Verzuim!

Het kan u als werknemer zeker voorkomen waarbij u niet op het werk aanwezig kan zijn. Misschien heeft u een sterfgeval of zit u met en ziek kindje. Een ieder zit vaak met een persoonlijk probleem. Daarvoor heeft u recht op een klein verzuim of wel klein verlet. Dit houdt in dat u afwezig bent van het werk met behbeeindiging-arbeidsovereenkomstoud van uw normaal. Tijdens deze afwezigheid wordt dus de arbeidsovereenkomst geschorst.
De precieze gebeurtenissen die vallen onder dit recht en de toegelaten duur van de afwezigheid worden verder opgesomd in de. Deze bepalingen moeten minimaal worden gerespecteerd.

Natuurlijk is het zo dat u het vooraf aan uw werkgever doorgeeft dat u afwezig gaat zijn, dit is nodig om uw recht op loon te behouden. U kunt niet altijd vroeg tijdig afmelden in geval van een sterfgeval maar wel wanneer u weet dat u in het huwelijksboot stapt. Indien dit niet mogelijk is, dient u uw werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.  En uw verlof moet dan gebruikt worden voor het doel waarvoor het is toegekend.

Verlof om dwingende redenen   

U als werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn omwille van een niet te voorzien, los van het werk staande gebeurtenis die zijn dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Klein verzuim is dus afwezig zijn van het werk wegens dwingende reden bijvoorbeeld:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die met u samenwoont;
  • schade aan uw woning door een brand of een natuurramp;
  • het bevel tot verschijning in een rechtszitting ;
  • elke andere gebeurtenis die de werkgever en werknemer in onderling akkoord beschouwen als een dwingende reden. 

 

De duur van de afwezigheid mag 10 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

Zo een klein verzuim kunt u helaas niet voorkomen, want de dwingende redenen die worden gecreëerd om u van het werk te houden, werkt u niet zelf in de hand. Des ondanks kan het toch voor problemen zorgen tussen u en uw werkgever. Indien er dus onenigheid is hoeft u zich geen zorgen te maken. Daarvoor zijn er arbeidsovereenkomst specialisten die u graag helpen. Deze specialisten hebben genoeg ervaring om u tot dienst te zijn.

Voor meer informatie en advies kunt gaan naar onze website en contact opmaken met een van onze ontslag specialisten.