Een vaststellingsovereenkomst, of twee?

De Nederlandse taal wordt soms aangevuld met leenwoorden omdat het niet altijd mogelijk is een goedvaststellingsovereenkomst-gratis woord te vinden in onze eigen taal. Een van die leenwoorden is mediation. En waarom gebruiken de dames en heren advocaten niet gewoon het woord bemiddeling?

Dat is aan de hand van een vaststellingsovereenkomst goed uit te leggen. Het gaat er niet om veel vreemde en vooral moeilijke woorden te gebruiken, zodat niemand precies weet wat er bedoeld wordt, dat is zeker.

Bemiddeling kan verricht worden door iedereen

In iedere situatie waar twee of meer mensen het niet met elkaar eens zijn, kan een derde persoon een bemiddelende rol gaan spelen. Daar is geen speciale opleiding of positie voor nodig.
Bij mediation ligt dat even anders. Zeker wanneer het gaat om een vaststellingsovereenkomst bij mediation.

Een mediator is dus meer als een bemiddelaar. Een rechter kan als mediator optreden, een notaris of advocaat. De rechter treedt dan overigens niet op als rechter, zijn uitspraken zijn niet bindend.

Maar het is wel belangrijk dat voor een poging wordt ondernomen tot mediation in een conflict, er een vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld en ondertekend.

Natuurlijk zijn er regels

In de overeenkomst moeten een aantal punten naar voren komen, te weten;

  • De mediator moet onafhankelijk zijn, onpartijdig en neutraal. Hij mag geen enkel voordeel behalen aan om het even welke uitslag van de mediation. Dit is geen eenmalige verklaring maar een voortdurend proces. De mediator moet zich telkens afvragen of wat hij gaat doen voldoet aan die drie punten.
  • De vertrouwelijkheid is het tweede, maar even belangrijke punt van een vaststellingsovereenkomst bij mediation. Als een van de partijen om welke reden dan ook niet het vertrouwen kan opbrengen dat de mediator absolute geheimhouding voorstaat, kan die partij zich niet voldoende vrij opstellen en zal de mediation niet slagen.
  • Deelname aan een poging om door middel van mediation een conflict op te lossen moet altijd en voor alle partijen vrijwillig zijn. Dat geldt dus ook voor de mediator zelf.
    Opgelegde mediation werkt niet, ook niet als een rechter dat in een uitspraak vast zou leggen.
  • De partijen moeten openlijk en zonder verplichtingen gaan nadenken over de oplossing van het conflict. De gesprekken moeten vrij zijn, zonder bindende uitleg van ieder gesproken woord. Pas wanneer de uiteindelijke vaststellingsovereenkomst aangaande de oplossing voor het conflict is ondertekend, is het een rechtsgeldig document. Tot dat moment gaat het alleen om gesprekken en besprekingen.

Twee vaststellingsovereenkomsten

Er is bij mediation sprake van twee heel verschillende vaststellingsovereenkomsten. Als eerste is daar de vaststellingsovereenkomst die de basis vormt voor een mediation. Daarin worden de regels vastgelegd die gelden gedurende de mediation. Die regels kunnen veranderen tijdens de gesprekken.

En als tweede is er natuurlijk de vaststellingsovereenkomst die het resultaat is van de mediation. Daarin staan de uiteindelijke afspraken die de partijen hebben gemaakt om het conflict op te lossen. Na ondertekening is deze vaststellingsovereenkomst net zo bindend als een contract, behoudens de bedenktijd.

 

Bron: www.vaststellingsovereenkomst.org