Heidebeheer

Natuurmonumenten heeft onderzocht dat het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug met 1000 hectare het grootste oppervlakte stille heide van Noordwest-Europa bevat. En zonder goed beheer van de heide, verandert het langzaam in bos. Heidebeheer is dus erg belangrijk! Het beheer kan op verschillende manier uitgevoerd worden. Meestal gebeurt het onderhoud met machines, maar door zelf mee te gaan en de handen uit de mouwen te steken, kun je ook zeker je steentje bijdragen. Er is zelfs een project waarbij basisscholen een stukje heide kunnen adopteren om het op te schonen.

Het aantal dieren van het Nationaal Park wordt nauw in de gaten gehouden. En er zijn een hoop bijzondere soorten! Jaarlijks vindt er een grote telling plaats. Voor heidesoorten zijn ook andere terreintypes belangrijk. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten richten zich hier ook op. Zo wordt dit jaar het aantal akkers aan de randen van het Nationaal Park verder vergroot. De insectenfauna hiervan is van belang als voedsel voor het korhoen.