Hoe meer bloemen, hoe meer dieren

Een bloemrijke begroeiing is behalve onmisbaar voor een heleboel dieren voor ons ook prachtig om naar te kijken. Wie zorgt voor een bloemrijk landschap of een bloemrijke tuin, bevordert daarvan zowel de ecologische als de esthetische kwaliteit.

Aandacht voor een bloemrijke plantengroei is bevorderlijk voor de ontwikkeling van tal van diersoorten. Het bijenbestand zal zich versterken en er zal een toename zijn van het aantal én de diversiteit aan dagvlinders. Ook de hoeveelheid lieveheersbeestjes, wantsen, spinnen en andere rovers als vliegen- en wespensoorten zal groeien en zij doen zich op hun beurt weer te goed aan het toenemende aantal bladluizen, slakken en rupsen.

Vogels

Bloemrijke landschappen zijn uiteraard ook bevorderlijk voor de verscheidenheid aan vogels. Die komen op de smakelijke insecten af en eten, als er tenminste niet te vroeg wordt gemaaid, de zaden van alles wat is uitgebloeid.

Om het al die dieren nog meer naar de zin te maken, werkt de aanplant van bomen en struiken bevorderlijk. De bloemen en bessen trekken ook weer leven en de soms dichtgesloten vertakking geeft bescherming. Veel zoogdieren zoeken daar hun schuilplaats, vogels maken er hun nesten en vlinders leggen er hun eitjes zodat uitkomende rupsen zich aan het jonge loof tegoed kunnen doen.

Al die bomen, bloemen en dieren tezamen staan garant voor een biologisch evenwicht. Een evenwicht dat uiterst gevoelig is. Een evenwicht ook dat de mens te vaak nog verstoort maar dat diezelfde mens gelukkig steeds vaker weer in ere hersteld.

De bij

Biodiversiteit is voor veel natuurinstanties het kernpunt van hun activiteiten. Ook het Nationaal Centrum voor Biodiversiteit Naturalis in Leiden houdt zich ermee bezig. Dit centrum heeft de bij uitgeroepen tot ambassadeur van het biodiversiteitsjaar 2010. De laatste jaren is er al veel over geschreven; het gaat slecht met de bijen in Nederland. Regelmatig is bijensterfte in het nieuws. Maar hoe komt het eigenlijk dat de bijen het zo moeilijk hebben?

Bijen leven van stuifmeel. Daar halen ze hun eiwitten en vitaminen uit. Belangrijk voor een bij is verscheidenheid aan bloemen en daar mankeert het steeds vaker aan. Sommige bijensoorten zijn afhankelijk van specifieke plantensoorten en wanneer die langzaam uit het landschap verdwijnen, verdwijnt daarmee ook de bij.

Bijenstichting

Omdat de Nederlandse politiek maar weinig aandacht besteedt aan de problematiek rond de bijen zijn er petities naar de Tweede Kamer gezonden. De initiatiefnemers hiervan hebben de Bijenstichting opgericht. Het complexe probleem van de bijensterfte is volgens hen niet op korte termijn op te lossen en vraagt dus toekomstvisie. Het doel van de Bijenstichting is daarom het beïnvloeden van zowel de landelijke als de plaatselijke politiek. Maar de stichting richt zich ook tot het grote publiek. Vooral door een gedegen voorlichting hoopt de stichting dat de bij in de toekomst weer ruim aandacht krijgt.