Loop naar de pomp

In Nederland werd in 1853 in Amsterdam pas de eerste waterleiding aangelegd. Tot die tijd moest men in de steden naar de openbare pomp of waterput in de buurt.
De openbare waterpomp voorzag in het levensonderhoud van honderden mensen. Bovendien
was de waterpomp dé ontmoetingsplaats bij uitstek en daarom zeer belangrijk in het sociale leven. Veel roddels, afspraken, verhalen en ontmoetingen kwamen bij de dorpspomp tot stand. Ook op die manier was water dus belangrijk.