Ontslag met vaststellingsovereenkomst

Wanneer er tussen een werknemer en een werkgever overeengekomen wordt dat de de Wet Werk en Zekerheidarbeidsovereenkomst beëindigd gaat worden dan heet dit ‘ontslag met wederzijds goedvinden’. Vaak is dit gunstig voor beide partijen, de werkgever hoeft namelijk geen toestemming te vragen aan de kantonrechter of aan de UWV. Dit scheelt veel onnodige procedures. Wat er wel moet gebeuren is het opstellen van de vaststellingsovereenkomst.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Voordat het ontslag definitief is moeten er een heel aantal zaken worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Na het opstellen van dit document kan de werknemer er nog 14 dagen op terugkomen via het herroepingsrecht. Goed om te weten is wat er daadwerkelijk in de overeenkomst moet komen te staan. Dit zijn heel veel zaken, namelijk:

  • Einddatum arbeidsovereenkomst
  • Ontslagvergoeding
  • Afspraken over de afronding van de werkzaamheden
  • Eindafrekening
  • Inleveren van eigendommen van het bedrijf
  • Afspraken over contact met concurrenten
  • Geheimhoudingsafspraken
  • Referenties
  • Juridische kosten
  • Finale kwijting

De combinatie met een WW-uitkering

Wanneer de werknemer geen andere baan heeft dan is het voor deze persoon belangrijk om te zorgen dat hij/zij een WW-uitkering krijgt. Daarom moet hier al rekening worden gehouden bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst. Zo moet er in staan dat er geen dringende reden is voor het ontslag, dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen, de reden van het ontslag, de naam en het adres van de werkgever en de werknemer en nog een heel aantal zaken.

De geldigheid van de overeenkomst

Omdat het hier gaat om ontslag met instemming van beide partijen, moeten beide partijen ook de overeenkomst ondertekenen. Eerder zal de overeenkomst niet geldig zijn. Zonder de toestemming van beide partijen zal het ontslag niet geldig zijn. Zoals al eerder genoemd kan de werknemer binnen 14 dagen nog onder het ontslag uit. Ook kan binnen deze 14 dagen de inhoud van de overeenkomst nog gewijzigd worden. Als werknemer of als werkgever kan er voor worden gekozen om de overeenkomst juridisch te laten controleren. Zo kan iedereen er van verzekerd zijn dat alles op de juiste manier is vastgelegd en kunnen hier later geen discussies over ontstaan.

Meer info vindt u op : http://www.vaststellingsovereenkomst.biz/