Recht Op Een Klein Verzuim!

Het kan u als werknemer zeker voorkomen waarbij u niet op het werk aanwezig kan zijn. Misschien heeft u een sterfgeval of zit u met en ziek kindje. Een ieder zit vaak met een persoonlijk probleem. Daarvoor heeft u recht op een klein verzuim of wel klein verlet. Dit houdt in dat u afwezig bent van het werk met behbeeindiging-arbeidsovereenkomstoud van uw normaal. Tijdens deze afwezigheid wordt dus de arbeidsovereenkomst geschorst.
De precieze gebeurtenissen die vallen onder dit recht en de toegelaten duur van de afwezigheid worden verder opgesomd in de. Deze bepalingen moeten minimaal worden gerespecteerd.

Natuurlijk is het zo dat u het vooraf aan uw werkgever doorgeeft dat u afwezig gaat zijn, dit is nodig om uw recht op loon te behouden. U kunt niet altijd vroeg tijdig afmelden in geval van een sterfgeval maar wel wanneer u weet dat u in het huwelijksboot stapt. Indien dit niet mogelijk is, dient u uw werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.  En uw verlof moet dan gebruikt worden voor het doel waarvoor het is toegekend.

Verlof om dwingende redenen   

U als werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn omwille van een niet te voorzien, los van het werk staande gebeurtenis die zijn dringende en noodzakelijke tussenkomst vereist, en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt.

Klein verzuim is dus afwezig zijn van het werk wegens dwingende reden bijvoorbeeld:

  • ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die met u samenwoont;
  • schade aan uw woning door een brand of een natuurramp;
  • het bevel tot verschijning in een rechtszitting ;
  • elke andere gebeurtenis die de werkgever en werknemer in onderling akkoord beschouwen als een dwingende reden. 

 

De duur van de afwezigheid mag 10 arbeidsdagen per kalenderjaar niet overschrijden. In geval van deeltijdse arbeid wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van zijn arbeidsprestaties.

Zo een klein verzuim kunt u helaas niet voorkomen, want de dwingende redenen die worden gecreëerd om u van het werk te houden, werkt u niet zelf in de hand. Des ondanks kan het toch voor problemen zorgen tussen u en uw werkgever. Indien er dus onenigheid is hoeft u zich geen zorgen te maken. Daarvoor zijn er arbeidsovereenkomst specialisten die u graag helpen. Deze specialisten hebben genoeg ervaring om u tot dienst te zijn.

Voor meer informatie en advies kunt gaan naar onze website en contact opmaken met een van onze ontslag specialisten.