Wat is systeembeheer?

Een systeembeheerder beheert systemen. Welke systemen? Hij zorgt ervoor dat alle componenten binnen de IT-infrastructuur van een bedrijf, dus dienstencentrumbijvoorbeeld de computers, de servers, routers en het modem, beschikbaar zijn en  beschikbaar blijven. Deze beschikbaarheid moet voldoen aan de gestelde eisen. Het systeem moet dus onder andere voldoen aan de gestelde eisen wat betreft performance, juiste toegangen en juiste beveiliging.

 

De taken van een systeembeheerder

Een systeembeheerder heeft een aantal beheertaken:

  • Hij beheert de toegang tot het systeem. Wie krijgt er toegang tot het systeem en met welke rechten? Ook zorgt hij voor het updaten van de wachtwoorden.
  • Zorgen voor de monitoring, dus voor het contoleren van de foutloze en fatsoenlijke werking. Voldoet het systeem nog aan de gestelde eisen?
  • Het vervangen van defecte hardware
  • Het installeren van software
  • Het installeren van systeem updates
  • Het toepassen van het beveiligingsbeleid
  • Het maken, controleren en indien nodig restoren van een back-up.
  • Meedenken over of bepalen van het beleid dat binnen een bedrijf moet worden gevoerd wat betreft onder andere de IT infrastructuur, de beveiliging van de computersystemen en het maken van back-ups
  • Het documenteren van de IT infrastructuur. Dankzij een goed gedocumenteerde IT infrastructuur kan de continuïteit van de systemen binnen de organisatie worden gegarandeerd als de systeembeheerder afwezig is.

Vaak geen goede systeembeheerder binnen kleine bedrijven

Een systeembeheerder heeft dus een hele waslijst aan verschillende taken. In grotere bedrijven worden deze taken verdeeld onder de systeembeheerders. Hun specifieke kennis van bepaalde onderdelen bevordert de kwaliteit en de continuïteit van het systeembeheer. Helaas is in kleine bedrijven vaak niet rendabel om een fulltime systeembeheerder in dienst te hebben. Niet zelden is in kleinere bedrijven iemand die toevallig iets van computers weet verantwoordelijk voor het systeembeheer. Deze werknemer beschikt vaak niet over voldoende kennis om het systeembeheer goed te kunnen uitvoeren. Vaak is er sprake van ad hoc systeembeheer. Er wordt dus pas iets gedaan als er een probleem is met de IT infrastructuur. Een ad hoc systeembeheer is niet zonder risico’s wat betreft de bedrijfsvoering.

 

Een goede systeembeheerder voor een klein bedrijf

Heb je een klein bedrijf? Ook dan kun je beschikken over een professionele systeembeheerder. Kijk maar eens op de website van www.spete.nl. De professionals van spete.nl ICT Diensten kunnen zowel op afstand als binnen je bedrijf het systeembeheer verzorgen. In je bedrijf kunnen onze systeembeheerders bijvoorbeeld zorgen voor probleemanalyse en probleemoplossingen voor hardware, het (her)installeren en het opschonen van computersystemen en het verwijderen en voorkomen van malware en virussen. Op afstand kunnen onze systeembeheerders bijvoorbeeld wachtwoorden resetten en updates naken voor online werkplekken en op servers. Professioneel systeembeheer? Wij gaan graag voor je aan de slag.