Twaalf korhanen geteld in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten hebben voorjaar 2009 in totaal 12 korhanen en minimaal 12 hennen geteld in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. In 2006 ging het nog om 23 hanen terwijl dit aantal in 2007 naar 15 daalde. 2008 was zorgwekkend met 12 hennen. Met deze laatste waarneming van 12 dieren lijkt de daling afgeremd.

Heidebeheer

Wie de grafiek van tellingsresultaten vanaf 1974 bekijkt, ziet dat er altijd sprake is geweest van geregelde uitschieters naar boven of beneden. Aandachtspunt blijft daarom het heidebeheer nog beter af te stemmen op de behoeftes van het korhoen. Volgens velen wordt dit gezien als een absolute voorwaarde om de populatie in stand te houden.

Niet alleen het korhoen profiteert overigens van dit heidebeheer. Verwacht wordt dat hierdoor ook het aantal boomleeuweriken, nachtzwaluwen, roodborsttapuiten, vlinders en libellen door de gevarieerdheid binnen het gebied in aantal zal toenemen.