Water in Malawi

Op 1 november 2009 startte Vitens-Evides International (een samenwerkingsverband tussen de twee grootste drinkwatermaatschappijen van Nederland) een nieuw project in Malawi, een relatief klein land in het zuidoosten van Afrika. Na Mozambique is Malawi de tweede ‘stepping stone’ van waaruit buurland Zambia en uiteindelijk Zuid-Afrika te benaderen zijn. Vitens werkt daarbij vooral via contacten bij de ambassades maar benut ook contacten bij bijvoorbeeld lokale Ministeries van Water en Ontwikkeling.

De verwachting is dat de activiteiten in de toekomst zeker de aandacht gaan trekken in de omringende landen.

Arm

Malawi behoort tot de armste landen van de wereld en is erg agrarisch georiĆ«nteerd. Het zou de landbouwschuur van Afrika kunnen zijn vanwege de redelijke balans tussen natte en droge periodes, de goede grond, de vele rivieren en de hardwerkende bevolking maar de ondernemersgeest ontbreekt. De bevolking is erg bescheiden en staat bekend als ‘the most friendly people of Africa’. Dat klinkt positief maar is gelijktijdig de grootste valkuil wanneer het om ondernemen gaat. Economische ontwikkelingen in dit Engelstalige land zijn vooralsnog afhankelijk van buitenlandse kennis en fondsen.

Uitbreiding van capaciteit

Vitens-Evides International koos voor Malawi omdat het land onderdeel uitmaakt van het waterprogramma van de Wereldbank. Samen met diverse andere instanties werden plannen ontwikkeld die zich vooral toespitsen op de twee grote steden Lilongwe, de hoofdstad, en Blantyre.

De hoofdstad telt 750.000 inwoners. Dat komt neer op een jaarlijkse waterproductie van 25 miljoen m3 en 29.000 aansluitingen. Blantyre heeft 800.000 inwoners, 29 miljoen m3 en 32.000 aansluitingen. In vergelijking: een Nederlandse stad met 750.000 inwoners telt circa 425.000 aansluitingen. Een enorm verschil dat vooral zit in het feit dat een aansluiting in Nederland verplicht is terwijl dat in een land als Malawi enkel en alleen afhangt van de vraag of je die aansluiting kunt betalen.

Primair doel van de werkzaamheden in de twee steden is de uitbreiding van de capaciteit. De inwoners zijn momenteel nog teveel afhankelijk van waterkiosken. Omdat leveranciers het water chloren, valt de beoordeling redelijk gunstig uit maar afgezet tegen het gemiddelde inkomen, vaak nog geen twee dollar per dag, is dit water wel erg kostbaar.

Mentaliteitsverandering

Behalve aan aandacht voor water probeert Vitens-Evides International ook te werken aan een mentaliteitsverandering. Aandachtspunt is de plaatselijke medewerkers productiever te krijgen want er ligt veel werk terwijl er voldoende mensen voor zijn. Tijdens het hele proces is er aandacht voor energieverbruik, onderhoudsprogramma’s en HIV- en aids-programma’s.