Waterwinputten in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug telt 21 waterwinputten die tot 80 meter diep de grond in gaan.

Ondoordringbare lagen

Al het regenwater dat in het gebied van de Sallandse Heuvelrug valt, trekt de bodem in. Daar vormt zich een ondiepe laag grondwater waar alle bomen en planten van kunnen profiteren. Dat grondwater bevindt zich zo ondiep vanwege de aanwezigheid van vrijwel ondoordringbare bodemlagen. Lagen van dichtgesloten kleileem.

Slechts hier en daar hebben die ondoordringbare grondlagen openingen. Openingen gevuld met puur zand. Dat zijn de plaatsen waar water dieper sijpelt tot soms vele tientallen meters diepte. Daarvandaan, soms gaat het om dieptes van wel 80 meter, pompt Vitens het water op. Water dat dan vaak al meer dan 100 jaar oud is.