Wereldwater

In Nederland is schoon drinkwater een vanzelfsprekendheid maar voor het overgrote deel van de wereld is dat vooralsnog een droom. Vitens stelt zich als doel om de drinkwatervoorzieningen elders in de wereld door middel van kennis en ervaring uit eigen land te professionaliseren.

Millenniumdoelstellingen

Dat Nederland als geen ander land weet om te gaan met water, is over de hele wereld bekend. Kennisoverdracht door Nederlandse experts van Vitens-Evides International (een samenwerkingsverband tussen de twee grootste drinkwatermaatschappijen van Nederland) wordt daarom overal met open armen ontvangen.

Met zijn buitenlandse projecten draagt Vitens-Evides International een steentje bij aan het behalen van één van de Millenniumdoelstellingen: het aantal mensen dat geen toegang heeft tot schoon drinkwater vóór 2015 te halveren.

De Millenniumdoelstellingen zijn een afspraak tussen alle landen binnen de Verenigde Naties om binnen vijftien jaar mee te helpen aan een meer gelijke wereld in welvaart en rijkdom. De doelstellingen moeten wereldwijd zorgen voor een vermindering van de armoede, terugdringen van kindersterfte en toezien op verbetering van gezondheidszorg en onderwijs.

Water for Life

Om ook de klanten van Vitens bij de maatschappelijke activiteiten te betrekken, is vier jaar geleden de stichting Water for Life in het leven geroepen. Een stichting die klanten de mogelijkheid geeft geld te doneren waarmee Vitens vooral maatschappelijke verantwoordelijkheid toont. Inmiddels staat de donateursteller op ruim 20.000.

Vitens wil de zichtbaarheid van Water for Life in de toekomst verbeteren. Niet door uit te stralen dat het een instelling voor het goede doel is zoals Unicef of WNF maar simpelweg een drinkwaterbedrijf met een eigen expertise en eigen verantwoordelijkheid.

Kippenvel

Het meest dankbare van het werk vindt Vitens het feit dat je met water dicht bij de mensen zelf komt. Met het aanbieden van kennis, wordt een directe bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven. Een sprekend praktijkvoorbeeld komt van een van de medewerkers in Vietnam. Bij het instaleren van een kraan werd hij gadegeslagen door een oud vrouwtje en toen er water uit de kraan kwam, liepen er bij haar tranen van geluk over de wangen. Hij was een bloedhete dag maar de Vitens-medewerker had kippenvel op zijn armen.

Elke euro voor Water for Life wordt verdubbeld door de stichting Aqua for All

Doelstellingen van Vitens

Ghana – water voor acht miljoen mensen in de stedelijke gebieden

Mongolië – institutionele hervorming van de watersector

Mozambique – samenvoeging van drie bestaande waterbedrijven

Suriname – vooruitgang van productie, kwaliteit en beschikbaarheid

Vietnam – partnership-overeenkomst met drinkwaterbedrijf van Danang

Jemen – verbetering van voorzieningen voor drink- en afvalwater

Malawi – capaciteitsuitbreiding in de hoofdstad als primair doel