Winning op Montferland

Jaarlijks wordt in Montferland ongeveer 3 miljoen m3 water gewonnen. Maar waar komt al dat water eigenlijk vandaan? Montferland kent een aantal natuurlijke waterbronnen, namelijk Peeske, Stokkum en Kilder. En zolang er duurzaam water wordt gewonnen, raakt het nooit op.
De winning op Montferland is een typische stuwwal winning, dat wil zeggen zuurstofrijk jong en zacht water. De waterwinning vindt plaats midden op de stuwwal, aan het begin van het watersysteem. Door de diepe natuurlijke grondwaterstanden heeft de waterwinning weinig tot geen effect op het milieu.
De stuwwal Montferland maakt deel uit van een veel groter stuwwalcomplex dat via Kleve is verbonden met de stuwwallen in Nijmegen, de Rijn heeft na de IJstijden simpelweg grote delen weggeërodeerd. Het is een bijzonder landschap in het verder toch vlakke Achterhoek.